CU/PVC Insulated Cable
CU/PVC Insulated Cable

SPECIFICATIONú║
MS 2112-3 : 2009 (450/750V)

CU/PVC/PVC Sheathed Cable
CU/PVC/PVC Sheathed Cable

SPECIFICATIONú║
MS 2112-4 : 2009 (300/500V)

CU/PVC/PVC Sheathed Non-Armoured Cable
CU/PVC/PVC Sheathed Non-Armoured Cable

SPECIFICATIONú║
MS 2112-4 : 2009 (300/500V)
MS 2102 : 2007 (600/1000V)

CU/PVC/SWA/PVC ARMOURED CABLES
CU/PVC/SWA/PVC ARMOURED CABLES

SPECIFICATIONú║
MS 2103 : 2007 (600/1000V)

CU/XLPE/PVC Sheathed Cable
CU/XLPE/PVC Sheathed Cable

SPECIFICATIONú║
IEC 60502-1 : 2004 (600/1000V)

CU/XLPE/PVC Sheathed Non-Armoured Cable
CU/XLPE/PVC Sheathed Non-Armoured Cable

SPECIFICATIONú║
IEC 60502-1 : 2004 (600/1000V)

CU/XLPE/SWA/PVC Armoured Cable
CU/XLPE/SWA/PVC Armoured Cable

SPECIFICATIONú║
IEC 60502-1 : 2004 (600/1000V)

CU/XLPE/AWA/PVC Single Core Amoured Cable
CU/XLPE/AWA/PVC Single Core Amoured Cable

SPECIFICATIONú║
IEC 60502-1 : 2004 (600/1000V)

Switch To Desktop Version